Privacyverklaring

Versie augustus 2018

Privacybeleid
Deze privacyverklaring geldt voor de site www.riddercatering.nl, eigendom van Ridder Catering + Events, hierna te noemen Ridder C+E. Ridder C+E verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat er met uw persoonlijke gegevens kan gebeuren bij het gebruik van deze website. Ridder C+E slaat geen gegevens van u op binnen de website. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Ridder C+E u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Privacy statement
Ridder C+E streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u (een van) onze website(s) bezoekt.

Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Door onze websites te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens die wij verzamelen
Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de websites van Ridder C+E bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw (aan)vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:
– contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
– gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik ervan wordt vereenvoudigd;
– informatieaanvragen over onze producten en services;
– gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u onderneemt op site(s) van Ridder C+E. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (internet protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de sites en de websites waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken
Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen op pagina’s waar wij om uw persoonsgegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het aanvragen van een offerte of voor de beantwoording van uw vragen. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Verbetering van websites
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze websites en gerelateerde producten of services van Ridder C+E te verbeteren. Daarnaast om onze websites eenvoudiger toegankelijk te maken doordat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Communicatie
Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens, die wij via onze websites hebben verzameld, gebruiken om u te informeren over producten of services van Ridder C+E. Op dit moment communiceren wij voornamelijk via social media als facebook, instagram en twitter.