Disclaimer

Versie augustus 2018

Op deze site is informatie te vinden van en over Ridder Catering + Events. De samenstellers betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Ridder Catering + Events kan evenwel geen garantie afgeven betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, juistheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. In geen enkel geval zal Ridder Catering + Events aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website is uitsluitend toegestaan met toestemming vooraf van Ridder Catering + Events en voorzien van bronvermelding. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daardoor niet zonder toestemming gebruikt worden.